บริษัท โปรเฟสชั่นแนล พีเอบีเอ็กซ์ จำกัด

ที่อยู่

30/270 ซอยนวมินทร์ 80 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร

  • 02-107-3057
  • 02-519-1718
  • 084-920-5065

อีเมล

info@professpabx.com
info@pfpbx.com

เวลา

Mon - Sat  8.30น. - 17.30น.
Image

PROFESSIONAL PABX CO.,LTD.

Address

30/270 Nawamin Sai 80,
Nuan Chan, Bueng Kum, Bangkok 10230 Thailand

Phone

  • 02-107-3057
  • 02-519-1718
  • 084-920-5065

Email

info@professpabx.com
info@pfpbx.com

Time

Mon - Sat  8.30AM - 5.30PM
Image

www.professpabx.com
www.pfpbx.com
www.professpbx.com
www.professip-pbx.com

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล พีเอบีเอ็กซ์ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105560113459
30/270 ซอยนวมินทร์ 80 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

PROFESSIONAL PABX CO.,LTD.
TaxID: 0105560113459
30/270 Nawamin Sai 80,
Nuan Chan, Bueng Kum, Bangkok 10230 Thailand