Cloud PBX

บริการตู้สาขาโทรศัพท์แบบคลาวด์

บริการให้เช่าเครื่องโทรศัพท์ IP Phone 

บริการให้เช่า GSM VoIP Gateway  

(รายเดือนและรายปี)
*สะดวกไม่ต้องติดตั้ง PABX ใช้งานได้ทุกพื้นที่ ที่มี Internet*
#ใช้งานสายภายนอกเดิม ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์
cloud-pbx
PBXact Cloud
PBXact Cloud
Sangoma PBXact Cloud PBX Hosted
Username : democloudvoip
Password : wS2IChwgstD9nEN

FreePBX Cloud
FreePBX Cloud
Sangoma FreePBX Cloud PBX Hosted
Username : democloudvoip
Password : C3ShGctIINzm7fS

Yeastar Cloud PBX
Yeastar Cloud PBX
Yeastar Cloud PBX Hosted
Username : demo@cloudvoip.asia
Password : ls8ga78doSgM2n5

PBXact Cloud

Cloud Services Hosted PBX Phone Systems, SIP Trunks, Fax-over-IP and Web Monitoring/Managed

Cloud PBX,
ตู้สาขาโทรศัพท์ แบบคลาวด์.

สะดวกไม่ต้องซื้อตู้สาขา
ไม่ต้องซ่อม
ไม่มีค่าบำรุงรักษา (Maintenance)
ใช้งานสายภายนอกเดิมได้
(TOT/NT/Cat/True/AIS/3BB)
Sangoma-PBXact-Cloud
Sangoma PBXact Cloud
IP Trunk สายนอกแบบ IP (Unlimited)
IP Phone Extension สายภายใน IP (Add On)
Mobile App Sangoma Talk (iOS/Android)
Zulu UC Desktop (Mac/Windows/Linux)
Auto-Attendant/IVR (เสียงตอบรับอัตโนมัติ)
Call Recording (บันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์)
Call Recording Reports (รายงานบันทึกเสียงการสนทนา)
UM Message Voicemail (ฝากข้อความเสียง)
Voicemail To E-mail (ส่งข้อความเสียงที่ฝากไว้ ไปยัง E-Mail)
Message Back-up (นำไฟล์เสียงและข้อมูลไปเก็บภายนอก)
Fax To E-mail (ส่งเอกสารทาง Fax เข้า Mail)
Conference Rooms (การประชุมสาย)
Queue Announcements (จัดระบบเสียงเรียกเข้า)
Calling Queues ACD/IVR (จัดระบบการเรียกจากภายนอกและภายใน)
Static Routing Lan To Wan (NAT Traversal)
Announcement Paging (ประกาศ)
Sangoma-FreePBX-Cloud
Sangoma FreePBX Cloud
IP Trunk สายนอกแบบ IP (Unlimited)
IP Phone Extension สายภายใน IP (Unlimited)
Auto-Attendant/IVR (เสียงตอบรับอัตโนมัติ)
Call Recording (บันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์)
UM Message Voicemail (ฝากข้อความเสียง)
Voicemail To E-mail (ส่งข้อความเสียงที่ฝากไว้ ไปยัง E-Mail)
Fax To E-mail (ส่งเอกสารทาง Fax เข้า Mail)
Conference (การประชุมสาย)
Static Routing Lan To Wan (NAT Traversal)
Yeastar-Cloud-PBX-Call-Center
Yeastar Cloud PBX Call Center
IP Trunk สายนอกแบบ IP (25)
IP Phone Extension สายภายใน IP (100)
Admin Panel หน้าจัดการระบบ
IVR ระบบตอบรับอัตโนมัติ
AutoCLIP จับคู่สายเข้ากับเบอร์ภายใน
Queue ระบบรอคิวสาย
Ring Group กลุ่มรับสายภายใน
Call Forwarding ตั้งค่าการโอนสายอัตโนมัติ
Call Recording บันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์
Call Transfer ตั้งค่าการโอนสาย
CDR Report ระบบรายการการโทร
Mobile Application แอพพลิเคชั่นมือถือ
Image

Cloud PBX
for your business

Unify Your Team And Connect With Your Customers, From Any Device, Anywhere.
PBXact Cloud can be used by anyone to provide telephone service for their business while keeping the power to take control of their telephony infrastructure. With easy setup, no telephony expertise is needed and as each extension comes with unlimited minutes the bill will be easy to understand and budget.
Image

100%

Flexible Options

100%

Great Value
Image
Image
Image
Image

ตู้สาขาโทรศัพท์
ภายในธุรกิจของคุณ
เชื่อมต่อได้จากทุกที่

ตู้สาขาโทรศัพท์แบบคลาวด์ อาศัยเครือข่ายของระบบระบบอินเตอร์เน็ตที่มีใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
ใช้งานร่วมกับสายภายนอกเดิมได้ (NT/TOT, Cat, True, AIS, 3BB, GSM VoIP Gateway) 
สามารถใช้งานเบอร์ภายในส่วนตัวได้หลากหลายอุปกรณ์ทำให้ไม่พลาดการติดต่อ

สร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ
ใช้งานกับเครื่องโทรศัพท์ IP Phone แบบสาย Lan
ใช้งานกับเครื่องโทรศัพท์ IP Phone แบบสาย Lan
ใช้งานกับเครื่องโทรศัพท์ IP Phone แบบ Wireless Lan
ใช้งานกับเครื่องโทรศัพท์ IP Phone แบบ Wireless Lan
ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ Softphone
ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ Softphone
ใช้งานกับมือถือ Mobile App
ใช้งานกับมือถือ Mobile App

Cloud PBX คืออะไร

เป็นบริการให้เช่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานทดแทนตู้สาขา (PABX) โดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี VoIP (Voice over IP Address) อย่างเช่น IP Phone PC Mobile หรืออุปกรณ์แปลงสัญญาณ ATA
จึงสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับตู้สาขา ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกันโดยใช้หมายเลขภายใน (Extension number) การโทรออกไปยังปลายทางอื่นๆ การโอนสาย การดึงสาย การพักสาย ระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติหรือ Auto Attendant และบริการจัดการคู่สายสำหรับพนักงานรับสายหรือ Receptionist
ข้อดีคือการที่ระบบโทรศัพท์เปลี่ยนจากตู้สาขาที่มีราคาสูงไปเป็นระบบ cloud PBX ทำให้ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องลงทุนระบบและซื้อตู้สาขา ไม่ต้องซ่อม ไม่มีค่า MA ซึ่งทั้งหมดนี้ตอบสนองการเข้าถึงของขนาดธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่

www.professpabx.com
www.pfpbx.com
www.professpbx.com
www.professip-pbx.com

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล พีเอบีเอ็กซ์ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105560113459
30/270 ซอยนวมินทร์ 80 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

PROFESSIONAL PABX CO.,LTD.
TaxID: 0105560113459
30/270 Nawamin Sai 80,
Nuan Chan, Bueng Kum, Bangkok 10230 Thailand