Sangoma PBXact100 Appliance

Sangoma PBXact100 Appliance

ตู้สาขาโทรศัพท์ ไอพี พีบีเอ็กซ์ ขนาด 100 สายภายใน
มาพร้อมด้วย 100 ลายเส้นยูสเซอร์ IP Phone, ZULU PC, Sangoma Connect Mobile APP
ขยายได้สูงสุด 1000 สายภายใน 60 Concurrent
โดยการเพิ่ม Additional User Licenses

Sangoma PBXact100
PBXact 100 Appliance
    Supports up to 100 licensed extensions and 60 simultaneous calls. Ideal for mid-sized businesses and branch office locations.
Included PBXact Features
Enhanced Modules
All PBXact appliances includes the follow enhanced modules:
    Call Recording Reports
    Class of Service
    Conference Pro
    Extension Routing
    Fax Pro
    Park Pro
    Page Pro
    SysAdmin Pro
    Voicemail Notify
    Voicemail Reports
    XMPP Pro


www.professpabx.com
www.pfpbx.com
www.professpbx.com
www.professip-pbx.com

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล พีเอบีเอ็กซ์ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105560113459
30/270 ซอยนวมินทร์ 80 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

PROFESSIONAL PABX CO.,LTD.
TaxID: 0105560113459
30/270 Nawamin Sai 80,
Nuan Chan, Bueng Kum, Bangkok 10230 Thailand