สามารถติดตั้งใช้งานสายนอกเดิม
สายทองแดง/สาย Fiber (ATA IP-Phone)