KX-NS300BX

KX-NS300BX

KX-NS300 ระบบ IP-PBX แบบสมาร์ทไฮบริด เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งสามารถปรับรูปแบบการใช้งานได้ตามความต้องการ
KX-NS300 เป็นระบบการสื่อสารที่ผสานรวมเป็นหนึ่งเดียว มีคุณลักษณะของ IP
ที่เพียบพร้อม ระบบนี้สามารถใช้แอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งมาในตัวได้ เช่น ระบบ Call Center
ระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ และระบบข้อความเสียง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 - พื้นฐานของระบบ 6 สายนอก 16 สายภายใน อนาล็อก 2 สายภายใน ดิจิตอล
 - ขยายได้สูงสุด 128 SIP Phone

 รายละเอียด และคุณสมบัติ

> KX-NS300 คือระบบที่ทำงานเหมือน KX-TDA/TDE100-200 และ KX-NCP แต่สามารถทำงาน built-in solution เหมือนกับ KX-NS1000.

> KX-NS300 ออกแบบให้มีฟังก์ชั่นและการใช้งานเหมือนกันกับ same features KX-TDA100D. และเพิ่มการทำงานของ KX-TDE/NCP version 7 และ KX-NS1000 version 3.

> รองรับ IP Networking ทั้งสายนอก และสายใน รองรับ SIP

> สามารถนำเครื่องคีย์อนาลอกและคีย์ดิจิตอลรุ่นเก่ามาต่อใช้งานได้ KX-T74xx / KX-T75xx / KX-T77xx

> DISA 2-ch DISA Built-in 2-hour recording for DISA and Simple VM

> VM, Recording บันทึกเสียงลงใน SD Card

> KX-NS300 สามารถขยายสายในและสายนอกด้วยการเพิ่ม การ์ดและตัวตู้ขยายเพิ่ม

    - 48 Analog CO หรือ 4 PRI/E1 พร้อมด้วย 6 Analog CO

    - 128 SLT พร้อมด้วย 2 Digital PT หรือ 64 SLT พร้อมดว้ ย 66 Digital PT (without D-XDP)

> สามารถขยายระบบได้ถึง 1,000 สายใน ด้วยการต่อ KX-NS300 version 2 software เข้ากับ KX-NS1000. (Hardware of KX-NS300 version 2 is same as version 1.)

 Built-in for Main Cabinet

> Hardware ที่มา (built-in) กับระบบ KX-NS300.

    - 2-ch DISA หรือ Simple VM / Recording time : 120 min (Simple VM specification is same as ESVM2 card on OPB3 card of KX-TDA100D.)

    - Digital PT 2-port (+ 2 D-XDP)

    - SLT 16-port with caller ID and message waiting

    - Analog CO 6-port with caller ID Analog CO สามารถโปรแกรมให้เป็น paging port หรือ external BGM port.

    - 2-ch internal BGM (WAV file can be saved.)

    - LAN port (10/100 Base TX) / USB port

    - Power supply / External battery port

  Built-in for Expansion Cabinet

> Hardware ที่มีมากับ (Built-In) ระบบ KX-NS320

    - SLT 16-port with caller ID and message waiting

    - Power supply / External battery port


25,000.00บาท
PANASONIC KX-NS300BXเริ่มต้นที่ 6 สายนอก 16 สายภายใน อนาล็อก 2 สายภายใน ดิจิตอล  ( ขย..
81,970.00บาท
PANASONIC KX-NS300BX 20 SIP Trunk 8 SIP Phoneขนาดของระบบ > 6 Port FXO > 16..
119,400.00บาท
PANASONIC KX-NS300BX 50 SIP Trunkขนาดของระบบ > 6 Port FXO > 16 Port FXS&nb..
3,750.00บาท
PANASONIC KX-NS5180X  - การ์ดขยาย 6 Port FXO - 6 Analog Trunk w Caller ID..
35,000.00บาท
PANASONIC KX-NS5290CE  - การ์ดขยาย Trunks PRI30/E1 Card - KX-NS5290CE PRI30/E1 C..
4,880.00บาท
PANASONIC KX-NS5174X - การ์ดขยาย 16 Port FXS - KX-NS5174X 16 ports SLT w Caller ..
10,000.00บาท
PANASONIC KX-NS5110X - ใส่เพื่อใช้งาน ระบบ IP  - KX-NS5110X DSP Card With DISA V..
4,700.00บาท
PANASONIC KX-NSF990X - ใส่เพื่อรองรับการทำงานของ Activation Key ทั้งระบบ - KX-NS..
3,380.00บาท
PANASONIC KX-NSM102X > 2 Sip Trunks - KX-NSM102X 2 ch IP Trunks (H.323/SIP) A..
6,380.00บาท
PANASONIC KX-NSM104X > 4 Sip Trunks - KX-NSM104X 4 ch IP Trunks (H.323/SIP) A..
12,680.00บาท
PANASONIC KX-NSM108X > 8 Sip Trunks - KX-NSM108X 8 ch IP Trunks (H.323/SIP) A..
25,440.00บาท
PANASONIC KX-NSM116X > 16 Sip Trunks - KX-NSM116X 16 ch IP Trunks (H.323/SIP)..
7,350.00บาท
PANASONIC KX-NSN002X  - KX-NSN002X QSIG Network Features..
1,130.00บาท
PANASONIC KX-NSM701X < 1 Sip Phone - KX-NSM701X 1 ch SIP Phone AK (IP Activat..
5,180.00บาท
PANASONIC KX-NSM705X < 5 Sip Phone - KX-NSM705X 5 ch SIP Phone AK (IP Activat..
10,450.00บาท
PANASONIC KX-NSM710X < 10 Sip Phone - KX-NSM710X 10 ch SIP Phone AK (IP Activ..
20,980.00บาท
PANASONIC KX-NSM720X < 20 Sip Phone - KX-NSM720X 20 ch SIP Phone AK (IP Activ..
750.00บาท
PANASONIC KX-NSE101X < 1 Sip Mobile EXT. - KX-NSE101X 1 ch Mobile Extension A..
Showing 1 to 18 of 18 (1 Pages)