เช่าตู้สาขาโทรศัพท์

บริการให้ เช่าตู้สาขาโทรศัพท์

    ฟรีค่าบริการติดตั้ง ไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงรักษา

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการที่ท่านเช่าตู้สาขา
    - บริการตรวจซ่อมภายใน 24 ชั่วโมง กรณีระบบมีปัญหา (PABX Service With in 24 Hours)
    - ท่านสามารถเรียกใช้บริการตรวจซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ ในกรณีที่ตู้สาขามีปัญหา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
    - บริการบำรุงรักษาตรวจเช็คตู้สาขาโทรศัพท์ ตามาตรฐานทางเทคนิคเป็นประจำทุก  4 เดือน รวมเป็น 3 ครั้ง ต่อปี


Refine Search

2,242.00บาท
ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300 ขนาด 6 สายนอก 16 สายภายในรายการรายละเอียดจำนวนราคาทรัพย..
2,568.00บาท
ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300BX ขนาด 6 สายนอก 32 สายภายในรายการรายละเอียดจำนวนราคาทรั..
3,868.00บาท
ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300 ขนาด 6 สายนอก 48 สายภายในรายการรายละเอียดจำนวนราคาทรัพย..
2,818.00บาท
PBX PANASONIC KX-NS300 ขนาด 12 สายนอก 32 สายภายในรายการรายละเอียดจำนวนราคาทรัพย์สิน1KX-NS3..
4,118.00บาท
PBX PANASONIC KX-NS300 ขนาด 12 สายนอก 48 สายภายในรายการรายละเอียดจำนวนราคาทรัพย์สิน1KX-NS3..
4,444.00บาท
PBX PANASONIC KX-NS300 ขนาด 12 สายนอก 64 สายภายในรายการรายละเอียดจำนวนราคาทรัพย์สิน1KX-NS3..
5,669.00บาท
PBX PANASONIC KX-NS300 ขนาด 12 สายนอก 80 สายภายในรายการรายละเอียดจำนวนราคาทรัพย์สิน1KX-NS3..
5,994.00บาท
PBX PANASONIC KX-NS300 ขนาด 12 สายนอก 96 สายภายในรายการรายละเอียดจำนวนราคาทรัพย์สิน1KX-NS3..
7,220.00บาท
PBX PANASONIC KX-NS300 ขนาด 12 สายนอก 112 สายภายในรายการรายละเอียดจำนวนราคาทรัพย์สิน1KX-NS..
7,545.00บาท
PBX PANASONIC KX-NS300 ขนาด 12 สายนอก 128 สายภายในรายการรายละเอียดจำนวนราคาทรัพย์สิน1KX-NS..
4,368.00บาท
PBX PANASONIC KX-NS300 ขนาด 18 สายนอก 48 สายภายในรายการรายละเอียดจำนวนราคาทรัพย์สิน1KX-NS3..
4,694.00บาท
PBX PANASONIC KX-NS300 ขนาด 18 สายนอก 64 สายภายในรายการรายละเอียดจำนวนราคาทรัพย์สิน1KX-NS3..
Showing 1 to 12 of 12 (1 Pages)